Rakentaminen on Suomessa tarkasti säädeltyä lainsäädännöllä, viranomaisprosesseilla ja kuntakohtaisilla rakentamisen ohjeistuksilla. Sääntelyn tarkoitus on pyrkiä tuottamaan laadukasta ja turvallista ympäristöä. Nämä julkisen sektorin ohjailemat prosessit kuten kaavoitus, rakennuslupamenettely ja kiinteistönmuodostus ovat kuitenkin pitkän kehityskaarensa aikana saaneet myös monimutkaisia piirteitä…

Tiesitkö että sinulla saattaa olla rahanarvoista maata myytäväksi kaupungissa tai maalla? Sinulla saattaa olla mahdollisuus hyödyntää takapihaasi rakennuspaikkana! Tilanteesta riippuen kaupungissa tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi asemakavan muutoksella, pelkällä tonttijaolla tai jopa hallinnanjakosopimuksella. Maaseudulla sinulla voi olla mahdollisuus nyt yleistyvään mökkitontin myyntiin. Ota…

Ostaja jättää kirjallisen tarjouksen kiinteistömuotoisesta kohteesta myyjälle, joka alkaa valmistella kauppaa mm. varaamalla ajan pankkiin. Kun kaupantekopäivä vihdoin koittaa, ei ostajasta kuulukaan enää. Mitä myyjä voi tehdä? - Ei paljoakaan, koska kiinteistökaupassa sovellettava lainsäädäntö ei tunne sitovaa tarjousta. Tämän vuoksi kehotamme aina laatimaan kaupan osapuolten kesken esisopimuksen…